عبدالرضا کوهی فایق
دکتر عبدالرضا کوهی فایق دهکردی
متولد 1357 در شهرکرد
فارغ التحصیل از دانشگاه هنر تهران در رشته معماری
سوابق آموزشی:
عضو هیات علمی تمام وقت گروه معماری از سال 85
سوابق مدیریتی دانشگاهی:
رییس گروه معماری و هنر دانشگاه آزاد شهرکرد از سال 92
                    ومسوول کارگروه گزینش علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد شهرکرد
                   معاونت آموزشی دانشجویی واحد سمیرم طی سالهای 89-88
سوابق پژوهشی:
ثبت اختراع آبگرمکنهای خورشیدی با انرژیهای اپتیکی ، تالیف کتاب مبانی طراحی ومعماری، ثبت مقالات isi و چندین مقاله پذیرفته شده در کنفرانسهای داخلی بین المللی
استاد نمونه در سالهای 87 و92 و95 و پژوهشگر برتر در سال 93
استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و طراحی داخلی
عضو داور مرکز رشد در پروژه های مرتبط با حوزه ساختمان
 
اطلاعیه هاوفرمها