تماس با ما
مدیرگروه کارشناسی
عبدالرضا کوهی فایق
تلفن :33361000-038 داخلی  440

 مدیرگروه کارشناسی ارشد
افشین رئیسی

کارشناس آموزش
اصغر یگانه
تلفن مستقیم:33361049-038
تلفن داخلی:33361000-038 داخلی436و437
اطلاعیه هاوفرمها