به دانشکده هنر و معماری که به عنوان یکی ازدانشکده های جدیددانشگاه درحوزه معماری،شهرسازی و هنر به آموزش و تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد،خوش آمدید.

دانشكده هنر و معماری تمام توان خود را در راستای تعالی آموزش و پژوهش مطابق با اصول هویت ملی و دینی کشورمان به کار می برد. این دانشکده  تلاش می کند نقشی موثر در راستای توسعه پایدار و ارتقاء جایگاه هنر، معماری و شهرسازی ایران اسلامی در فضای رقابت جهانی داشته باشد. رعایت اخلاق، مصلحت اندیشی برای جامعه، روحیه همدلی و همکاری برای پیشرفت و  قدردانی و احترام متقابل مهمترین اصول و ارزش هایی هستند که کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده ضمن تعهد به آنها در راستای تحقق اهداف فوق تلاش می نمایند. دانشکده هنر و معماری با توجه به امکانات مناسب فیزیکی و زیر ساختی جدید و همچنین توانمندی­های بالای آموزشی، پژوهشی و کاربردی خود از همكاری مشترك با نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و غیردولتی، صاحب‌نظران و ارتباطات بین المللی در قالب طرح‌های پژوهشی، كاربردی، بنیادی و نظری و تولید آثار هنری، معماری و طرح ها و برنامه های شهرسازی استقبال می کند.

اطلاعیه هاوفرمها